DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Bestilling af adgangskort til Generalforsamling 2020

 

Viborg Fjernvarmes generalforsamling finder sted torsdag 23. april 2019 i Vibocold Arena i Viborg. Dørene lukkes kl. 19.

Alle aftagere af fjernvarme fra Viborg Fjernvarme kan deltage i generalforsamlingen.

Bestil adgangskort senest torsdag 16. april kl. 23.59.

Har du ikke modtaget dit adgangskort senest onsdag 22. april, bedes du ringe til os på tlf. 87 27 58 00


VIGTIG INFORMATION
 

På grund af den igangværende corona-epidemi vil det sædvanlige efterfølgende traktement med pølsebord blive erstattet af kaffe og kage på bordene. Vi anmoder forbrugere, der rekvirerer adgangskort, om at holde sig orienteret i både dagspressen og her på vores hjemmeside, da der er en risiko for, at generalforsamlingen bliver udskudt afledt af påbud i forbindelse med den nationale håndtering af den igangværende corona-epidemi.