DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes priser

Viborg Fjernvarme er forbrugernes eget selskab og vores formål er at levere fjernvarme til dig nemt, trygt og billigt.

Prisen for fjernvarme er sammensat af prisen for etablering samt prisen for drift.

Udgiften til etablering er en engangsudgift. Det er prisen for at blive tilsluttet til fjernvarmenettet.

Udgiften til drift er en løbende udgift. Den består af faste omkostninger for leje af måler mv. og variable omkostninger, alt efter dit forbrug af varmt vand.

Vi opkræver beløbet for drift i aconto rater seks gange om året. Hvert år i januar opgør vi det egentlige forbrug, og du får en enten penge tilbage eller skal betale lidt ekstra alt efter dit reelle forbrug.

Du finder tal fra tidligere år i arkivet

Det koster etableringen

 

Engangsomkostninger:

Byggemodning * 18.750 kr.
Stikledning 11.250 kr.
Ved køb af fjernvarmeanlæg Få pris fra VVS-installatør
Ved leje af fjernvarmeanlæg ** 0 kr.
Indendørs installationer  Få pris fra VVS-installatør
   

* Prisen for byggemodning er allerede indregnet i det beløb, du betaler for byggemodning til sælger af grunden.
Du skal ikke betale ekstra.

** Hvis du vælger at leje dit fjernvarmeanlæg af Viborg Fjernvarme skal du betale et årligt beløb for driften. Se prisen under drift.

Alle priser er inkl. moms.

Det koster driften

 

Løbende udgifter i 2018

Pris pr. kWh, 1. halvår 2018 37,75 øre
Pris pr. kWh, 2. halvår 2018 61,56 øre
Arealbidrag pr. kvadratmeter, pr. år 15,94 kr.
Leje af måler (villamåler), pr. år 665,00 kr.
Evt. leje af fjernvarmeænlæg, pr. år *  2.127,50 kr.

* De anlæg, som Viborg Fjernvarme udlejer er så energieffektive, at mange vil kunne opnå en besparelse på driften, der dækker lejeudgiften til anlægget.

 

Se alle takster, 1. halvår 2018

Se alle takster, 2. halvår 2018

Udregn selv din pris

 

> Incitamentstarif 2018

> Grundlag for incitamentstarif 2018

Du betaler i rater

 

Viborg Fjernvarme opkræver betalingen for din varme i seks acontorater hvert år ud fra et forventet forbrug:

Rate Betaling Ca. størrelse
1 10. januar 2018 21 %
2 12. februar 2018 15,8 % inkl. afregning for årsopgørelsen 2017
3 10. april 2018 15,8 %
4 11. juni 2018 15,8 %
5 10. august 2018 15,8 %
6 10. oktober 2018 15,8 %

 

Vi aflæser din måler

 

Den første uge i januar 2018 aflæser vi automatisk din måler og sender dig en opgørelse via Nets.

I slutningen af januar får du:

  • Din årsopgørelse for 2017.
  • Dit varmebudget for 2018.
  • En tabel du kan styre efter i 2018.

Beløbet fra årsopgørelsen bliver udbetalt/opkrævet sammen med din betaling af rate 2 for 2018, der forfalder til betaling 12. februar 2018.