Viborg Fjernvarmes priser

Viborg Fjernvarme er forbrugernes eget selskab og vores formål er at levere fjernvarme til dig nemt, trygt og billigt.

Prisen for fjernvarme er sammensat af prisen for etablering samt prisen for drift.

Udgiften til etablering er en engangsudgift. Det er prisen for at blive tilsluttet til fjernvarmenettet.

Udgiften til drift er en løbende udgift. Den består af faste omkostninger for leje af måler mv. og variable omkostninger, alt efter dit forbrug af varmt vand.

Vi opkræver beløbet for drift i aconto rater seks gange om året. Hvert år i januar opgør vi det egentlige forbrug, og du får en enten penge tilbage eller skal betale lidt ekstra alt efter dit reelle forbrug.

Du finder tal fra tidligere år i arkivet

Det koster etableringen

 

Engangsomkostninger:

Byggemodning * 18.750 kr. inkl. moms
Stikledning 11.250 kr. inkl. moms
Ved køb af fjernvarmeanlæg Få pris fra VVS-installatør
Ved leje af fjernvarmeanlæg ** 0 kr.
Indendørs installationer  Få pris fra VVS-installatør
   

* Prisen for byggemodning er allerede indregnet i det beløb, du betaler for byggemodning til sælger af grunden.
Du skal ikke betale ekstra.

** Hvis du vælger at leje dit fjernvarmeanlæg af Viborg Fjernvarme skal du betale et årligt beløb for driften. Se prisen under drift.

Alle priser er inkl. moms.

Det koster driften

 

Løbende udgifter i 2019

Pris pr. kWh, 2019 75,16 øre
Arealbidrag pr. kvadratmeter, pr. år 21,25 kr.
Leje af måler (villamåler), pr. år 665,00 kr.
Evt. leje af fjernvarmeænlæg, pr. år * 2.127,50 kr.
   

* De anlæg, som Viborg Fjernvarme udlejer er så energieffektive, at mange vil kunne opnå en besparelse på driften, der dækker lejeudgiften til anlægget.

 

Se alle takster, 2019

Udregn selv din pris

 

> Incitamentstarif 2018

> Grundlag for incitamentstarif 2018

Du betaler i rater

 

Viborg Fjernvarme opkræver betalingen for din varme i seks acontorater hvert år ud fra et forventet forbrug:

Rate Betaling Ratestørrelse
1 10. januar 2019 21 %
1 (udbetaling) 1. februar 2019 Ca. 18,5 % af rate 1 
2 11. marts 2019 1/5 af restbudgettet 
3 10. april 2019 1/5 af restbudgettet
4 11. juni 2019 1/5 af restbudgettet
5 12. august 2019 1/5 af restbudgettet
6 10. oktober 2019 1/5 af restbudgettet

 

Vi aflæser din måler

 

Den første uge i januar 2019 aflæser vi automatisk din måler og sender dig en opgørelse via Nets.

I slutningen af januar får du:

  • Din årsopgørelse for 2018.

I slutningen af februar får du:

  • Dit varmebudget for 2019.
  • En tabel du kan styre efter i 2019.

Beløbet fra årsopgørelsen bliver udbetalt/opkrævet til forfald 11. februar 2019. Rate 2 opkræves ikke som planlagt sammen med årsopgørelsen for 2018.