DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Dit eget varmeselskab

Viborg Fjernvarme er dit eget varmeselskab. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme, er medejer af selskabet og har en stemme på den årlige generalforsamling i Tinghallen.

Viborg Fjernvarme er et distributionsselskab. Vores opgave er at indkøbe varmen bedst og billigst og distribuere den rundt til forbrugerne på den mest optimale måde.

Fjernvarmen, som vi distribuerer, køber vi først og fremmest hos Viborg Kraftvarme A/S, der er et datterselskab til Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S er ejet 100 % af Viborg Kommune. 

I dag kommer fjernvarmen fra naturgas. Vi arbejder med at finde nye supplerende energikilder - blandt andet overskudsvarme - som kan komme forbrugerne til gode i form af bæredygtigt produceret og billig varme.

General-forsamling og bestyrelse

 

Generalforsamlingen er Viborg Fjernvarmes højeste myndighed. Der er generalforsamling hvert år i april.
Alle forbrugere har stemmeret og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har ansvaret for vedtægterne for Viborg Fjernvarme.

På generalforsamling vælger forbrugerne en bestyrelse, som har ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen ansætter direktøren, som igen ansætter øvrige medarbejdere til at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.

> Læs mere om generalforsamlingen

> Se vedtægterne for Viborg Fjernvarme

> Find medarbejdere

> Se alt om bestyrelsen her

Budget, regnskab, priser og nøgletal

 

Hvert år aflægger bestyrelsen budget og regnskab for generalforsamlingen. Her finder du det aktuelle budget, seneste regnskab samt andre nøgletal.

Almindelige og tekniske bestemmelser

 

De er de almindelige og tekniske bestemmelser, der danner grundlaget for aftalen mellem dig som kunde og Viborg Fjernvarme.

Her finder du bestemmelserne, der også indeholder et tillæg om bestemmelserne for Fremtidens Fjernvarme.

 

Bestemmelser

Find flere tal i Arkivet

 

Har du brug for tal fra tidligere år, finder du dem i arkivet.

 

Arkiv