Svar fra Forsyningstilsynet

11. januar 2019

Torsdag eftermiddag 10. januar modtog Viborg Fjernvarme svar fra Forsyningstilsynet vedrørende klagen over, at vi har varslet prisstigninger i 2019 med for kort varsel.

Forsyningstilsynet vurderer, at takststigningerne skulle have været varslet med tre måneders varsel.

Da Viborg Fjernvarme offentliggjorde prisstigningen 23. november 2018 kan vi først opkræve selve stigningen fra 23. februar 2019 og ikke fra 10. januar som vi gjorde.

Vi har stillet Forsyningstilsynet en række præciserende og afklarende spørgsmål i forhold til, hvordan vi kan og skal efterleve Forsyningstilsynets afgørelse i lyset af, at rate 1 med forfald 10. januar 2019 allerede er indbetalt fra langt størstedelen af forbrugerne.

Viborg Fjernvarme vil løbende orientere om de videre konsekvenser her på hjemmesiden, herunder de nye og reviderede budgetter og takster for perioderne 1. januar 2019 til og med 22. februar 2019 samt 23. februar til og med 31. december 2019.

Taksterne i første periode bliver mindre mens taksterne i sidste periode bliver tilsvarende højere. Samlet set bliver prisen den sammen.

Viborg Fjernvarme beklager naturligvis den gene, som situationen skaber for vores forbrugere.