DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Supplerende rapport fra Niras

6. oktober 2017

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har sammenlignet og analyseret to rapporter om fremtidens fjernvarmesystem. NIRAS vurderer, at fjernvarme fra Apple stadig er en god idé.

Viborg Fjernvarme bad i begyndelsen af 2017 den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS om at analysere fremtidens fjernvarmesystem. NIRAS udarbejdede en rapport, som blev offentliggjort før sommerferien

Også Energi Viborg har arbejdet med forskellige scenarier for deres syn på den fremtidige fjernvarmeforsyning. Energi Viborgs analyse er mundet ud i en konceptrapport.

Selskaberne har efterfølgende sammenlignet og drøftet indholdet i rapporterne.

Som led i denne drøftelse har Viborg Fjernvarme bedt NIRAS om dels at sammenligne de to rapporter, dels at komme med indspark til, hvordan Viborg Fjernvarme bør arbejde videre med fremtidens fjernvarme organisatorisk og aftalemæssigt.

 

NIRAS’s anbefaling og sammenligning

 

NIRAS anbefaler scenarie VF-2.D, som omfatter dels balanceret fjernvarme i Viborg ved en zoneinddeling, dels et temperaturløft i to steps ved hjælp af varmepumper placeret ved Apple samt ved de bynære spidslastcentraler.

 

Læs Niras supplerende notat og sammenligning her

 

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har også behandlet selskabernes rapporter.

Læs bestyrelsens seneste referat

 

Læs hovedrapporten fra NIRAS her