DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 12. august

20. august 2019

Mandag 12. august 2019 holdt Viborg Fjernvarme ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Du kan læse hele referatet her:

Referat fra bestyrelsesmøde 12. august 2019