DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Referat fra bestyrelsesmøde 25. september

2. oktober 2018

Tirsdag den 25. september 2018 holdt Viborg Fjernvarme bestyrelsesmøde. 

Du kan læse hele referatet her:

Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2018