DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar

30. januar 2019

Tirsdag 22. januar 2019 holdt Viborg Fjernvarme ordinært bestyrelsesmøde.

Du kan læse hele referatet her:

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar 2019