DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 20. NOVEMBER

27. november 2018

Tirsdag 20. november 2018 holdt Viborg Fjernvarme bestyrelsesmøde. 

Du kan læse hele referatet her:

Referat fra bestyrelsesmøde 20. november 2018