DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Udsigt til billigere varme i 2020

27. juni 2019

Godt nyt til alle fjernvarmeforbrugere!

I 2020 er der udsigt til en lavere årsgennemsnitlig varmeindkøbspris i forhold til indeværende år. Det betyder også, at varmesalgsprisen overfor forbrugerne vil blive reduceret.

Viborg Fjernvarme har modtaget et varsel om, at varmeindkøbsprisen i 4. kvartal 2019 vil blive nedsat, hvilket vil medføre et forventet provenu på kr. 8 mio. for perioden.

Varmeindkøbsprisen er ligeledes meldt nedsat for 2020.

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har vedtaget, at det forventede provenu i 4. kvartal indgår i nedsættelse af varmeprisen for 2020.

Budget og takstblad for 2020 forventes godkendt af bestyrelsen i september 2019. Umiddelbart herefter efter vil materialet blive offentliggjort på Viborg Fjernvarmes hjemmeside med henblik på at efterleve de gældende varslingsregler.