Pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2019

23. november 2018

Viborg Fjernvarmes bestyrelse har tirsdag den 20. november 2018 godkendt budget og takstblad gældende for 2019.

Det er med beklagelse, at Viborg Fjernvarme må meddele at varmeprisen stiger i 2019.

Takststigninger i 2019 


Det faste bidrag stiger fra kr. 15,94 inkl. moms pr. m2 i 2018 til kr. 21,25 inkl. moms pr. m2 i 2019.

Den variable takst stiger fra øre 47,40 inkl. moms pr. KWh i 2018 til øre 75,16 inkl. moms pr. KWh i 2019.

Målerlejen fastholdes til samme pris som i 2018 på kr. 665,00 inkl. moms pr. standardmåler.

Prisstigningerne betyder, at varmeprisen for et parcelhus opgjort iht. Energistyrelsens standardhus med et samlet opvarmet areal på 130 m2 og med et årligt varmeforbrug på 18.100 KWh bliver på kr. 17.032,00 inkl. moms.

Til sammenligning var den samlede varmeregning for et tilsvarende parcelhus i 2018 på kr. 11.316,00 inkl. moms.

Viborg Fjernvarme har gennem årene beregnet varmeprisen for et gennemsnitligt parcelhus i Viborg. Et sådant parcelhus er på 140 m2 og har et årligt varmeforbrug på 14.000 KWh. Det gennemsnitlige parcelhus i Viborg vil opleve, at varmeprisen stiger fra kr. 9.532,00 inkl. moms i 2018 til kr. 14.163,00 inkl. moms i 2019.

Rater og opfølgning på forbrug


Budget og takstblad for 2019 vil blive anmeldt til Forsyningstilsynet iht. forskrifterne.

Du vil som forbruger automatisk blive opkrævet iht. det nye takstblad fra 1. januar 2019 iht. Viborg Fjernvarmes rateplan.

Årsopgørelsen for 2018 vil være færdig i februar 2019 og evt. mer- eller mindre forbrug, herunder opgørelse af incitamentstariffen, vil blive indregnet i raten for februar.

Hvis du vil holde et vågent øje med dit forbrug og effektiviteten i din udnyttelse af fjernvarmevandet, vil vi stærkt opfordre til, at du tilmelder dig E-forsyning på Viborg Fjernvarmes hjemmeside. Herved kan du løbende følge dit forbrug og din afkøling, ligesom du kan indstille en helt personlig alarm, så du modtager en SMS eller e-mail, hvis din returtemperatur udvikler sig anderledes end forventet.

Årsagen til prisstigningerne


Stigningerne i varmeprisen er altovervejende begrundet i, at Energi Viborg Kraftvarme har hævet varmeproduktionsprisen med virkning fra 1. januar 2019 tilsvarende.

Prisstigningerne fra Energi Viborg Kraftvarme er begrundet i, at det grundbeløb, som Energi Viborg Kraftvarme har modtaget fra Energinet til dækning af de faste omkostninger i de perioder, hvor el-prisen har været så lav, at det ikke gav økonomisk mening at producere på kraftvarmeværket, falder bort ved udgangen af 2018.

Herudover har naturgaspriserne været stigende den senere tid og Energi Viborg Kraftvarme forventer, at det fortsætter ind i 2019.

Hvad gør Viborg Fjernvarme for at modvirke prisstigningerne


Viborg Fjernvarme er meget fokuseret på, at fjernvarmen skal være nem, tryg og billig i Viborg. Det arbejder vi med på flere områder. Dels arbejder vi konstant med at effektivisere ledningsnettet og måden, hvorpå vi sender det varme vand rundt i byen,

  • det er ved at udskifte gamle og dårligt isolerede fjernvarmerør,
  • det er ved at forbedre styringen og pumperne i systemet og
  • det er ved at hjælpe forbrugerne med at udnytte den varme, som vi leverer, mere effektivt, så vi ikke behøver at varme vandet mere op end højst nødvendigt med det energitab det medfører.

Herudover arbejder vi for at omlægge produktionen af fjernvarme fra den nuværende naturgasbaserede varmeproduktion til varmeproduktion på store el-drevne varmepumper baseret på i første omgang udeluft som energikilde. Og senere, hvis det viser sig økonomisk fordelagtigt, at udnytte overskudsvarmen fra Apple, som mange taler om bliver en mulighed.

Viborg Fjernvarme ønsker som led i indretningen af det fremtidige fjernvarmesystem i Viborg, at de nuværende distributører og Energi Viborg Kraftvarme sammenlægges teknisk og organisatorisk i et nyt forbrugerejet selskab – et såkaldt A.M.B.A.. Målet er at sikre, at fjernvarmesystemet rent teknisk optimeres ud fra en helhedsbetragtning, ligesom de synergier, der ligger i kun at have én organisation, skal høstes til fordel for forbrugerne.

Såfremt man som forbruger ønsker at få dybere indsigt i Viborg Fjernvarmes ønsker og idéer til fremtidens fjernvarmesystem i Viborg, henviser vi til hjemmesiden, hvor man blandt andet kan læse de omfattende analyser udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS.

Kontakt


Man er altid som forbruger velkommen til at kontakte Viborg Fjernvarme.

Kontaktoplysningerne er ligeledes tilgængelige på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Morten Abildgaard

Direktør, Viborg Fjernvarme