DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Ung rådgiver med stor erfaring

6. oktober 2017

På trods af sin relativt unge alder, så er det er erfaren energirådgiver, som Viborg Fjernvarme netop har ansat. Som søn af en varmemester har 29-årige Jesper Brink Nielsen nemlig vokset op med varmesystemer tæt på.

- Jeg har altid interesseret mig for varme og energi. Jeg synes det er rigtig spændende at være en del af fjernvarmebranchen, fordi den altid er i bevægelse. Man finder nye og mere effektive måder at producere og leverer varmen på, siger Jesper Brink Nielsen. 

- Viborg Fjernvarme er en af mange ildsjæle i branchen og blandt frontløberne inden for udvikling og implementering af fremtidens fjernvarme. Jeg glæder mig virkelig over at være en del af holdet, siger, han.

 

Erfaring fra DONG

 

Jesper Brink Nielsen er uddannet elektrotekniker og maskinmester. Han har blandt andet arbejdet på Hanstholm Havn, Aktive Energi Anlæg og senest hos DONG Energy.  

- Under min uddannelse og i tidligere jobs har jeg arbejdet med effektivisering, drift, opbygning og funktionalitet af energi- og produktionsanlæg. Heriblandt rådgivning omkring hvordan man kan opbygge nye anlæg eller optimerer eksisterende på en mere energirigtig og besparende måde, i sidste ende til gavn for forbrugerne, siger han.

 

Forvirringen letter

 

Jesper glæder sig til at møde Viborg Fjernvarmes kunder for at rådgive dem om den bedste udnyttelse af varmen.

- Kunderne ved typisk, hvordan man skuer op og ned på deres radiatorer – men hvordan de skal indstille varmeanlægget i forhold til årstiderne, er det ikke alle, der er opmærksom på, siger Jesper Brink Nielsen.

Varmeanlægget i bryggerset kan også drille kunderne lidt, er Jesper Brink Nielsens erfaring.

- Der er mange dimser på sådan et varmeanlæg. Mange bliver lidt forvirret over anlægget og lader det bare stå. Når vi kommer på besøg for at rådgive om energi, grænser vi det ned til ganske få ting, som kunderne skal være opmærksomme på – og resten skal de ikke fokusere på. Det letter forvirringen lidt for kunderne, siger han.

 

Fremtidens fjernvarme

 

I fremtiden vil fjernvarmeselskaberne kunne udnytte overskudsvarme fra virksomheder – fx Apple, som netop nu bygger datacenter i Viborg.

Ved hjælp af ny teknologi kan selskaberne bruge varmen til opvarmning af boliger. Det vil gavne både forbrugere og miljøet. Det viser en ny rapport ”Analyse af balanceret fjernvarme”, som det uafhængige rådgivende ingeniørfirma NIRAS har udformet for Viborg Fjernvarme.

Men nye fjernvarmesystemer stiller nye krav til varmeanlæggene hos forbrugerne. Med det nuværende system pumper Viborg Fjernvarme mellem 65 og 80 grader varmt vand ud i ledningsnettet, hvilket er langt varmere end de enkelte forbrugere har behov for. Et nyt fjernvarmesystem kan med blot 55 grader varmt vand tilgodese de fleste af brugernes behov langt de fleste dage om året.

 

Penge at spare

 

- Nogle af forbrugerne vil opleve, at deres varmeanlæg er for gammelt og skal udskiftes, fordi ældre anlæg ikke er bygget til fremtidens varmeanlæg. Til gengæld er det en god investering at investere i et anlæg, som er bygget til fremtidens fjernvarme, fordi systemet ganske enkelt bliver billigere i drift.

Forventningen ar, at forbrugere i et standardparcelhus med et nyt anlæg i 2020 kan spare næsten 2.400 kroner på varmeregningen i forhold til prisen for fjernvarme i 2017.

Alt det ved Jesper Brink Nielsen meget mere om – og han glæder sig til at dele sin viden med Viborg Fjernvarmes forbrugere.