DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

NY RAPPORT FRA NIRAS

27. juni 2018

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har belyst hvilket potentiale og hvilke risici, som det vil give at udnytte overskudsvarme fra Apple. NIRAS anbefaler i stedet et bynært varmepumpeanlæg baseret på udeluft suppleret med bynær overskudsvarme som fremtidens energikilde i Viborg.

Viborg Fjernvarme har i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS valgt at udforske nye teknologier og scenarier for billig og miljøvenlig fjernvarme, som kan sikre en forsvarlig fjernvarmeforsyning fremadrettet.

Baggrunden for rapporten er, at varmeprisen vil stige, da støtteordningen kaldet ’grundbeløbet’ bortfalder ved udgangen af 2018. Støtteordningen har tidligere betydet, at Viborg Kraftvarmeværk har modtaget et årligt tilskud til driften af varmeværket.

Håbet med rapporten fra NIRAS er, at den vil skabe debat mellem forbrugere og lokalpolitikere om den byplanmæssige og organisatoriske sammenhæng såvel som i forhold til handlingsplaner for at begrænse CO2-udslip.

NIRAS’ anbefalinger

NIRAS anbefaler at forfølge scenariet ’luft-til-vand varmepumpe og spidslastcentraler i Viborg’, som den valgte teknologi samt følgende:

  • Balanceret fjernvarme (med byens forsyningsnet opdelt i 2 zoner).
  • Varmepumpeanlæg på spidslastcentraler
  • Bynær produktion (for største forsyningssikkerhed)
  • Én samlet organisation (sammenlægning af produktion og distribution)
  • Nedlukning af kraftvarmeværket (når ny produktion er etableret)

Læs begrundelserne og se bilagene, som danner grundlag for anbefalingerne i hovedrapporten fra NIRAS:

Læs hovedrapporten NIRAS her

Læs bilagsrapporten fra NIRAS her

 

The report in English

Analysis of balanced district heating - Main report_v1.3