Læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad

8. april 2019

Viborg Fjernvarmes analyser og konklusioner er nok bedst gengivet af Viborg Fjernvarme 

Læserbrevet er skrevet af formand Klaus Keller og direktør Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme

Formand for Overlund Fjernvarme Michael Petersen begiver sig i torsdagens avis ud i at forklare, hvad Viborg Fjernvarme anbefaler. Gengivelsen må stå for hans egen regning.

Der må ikke herske tvivl om, at Viborg Fjernvarme ønsker et sikkert og grønt fjernvarmesystem og med sikkerhed for, at der kommer et projekt ud i den anden ende, som giver konkurrencedygtige varmepriser.

Viborg Fjernvarme ønsker endvidere ikke at spille på én hest, ligesom vi ikke vil tage enkeltforbrugere som gidsler i omstillingsprocessen. 

Hvad er det så, at Viborg Fjernvarme vil?

Vi vil arbejde med distributionsnettet, så det kan køre så effektivt som muligt, hvilket reducerer temperaturkravene og dermed ledningstabet.

Da vi ikke vil lade nogle med ældre og større bygninger i stikken, har vi indeholdt i projektøkonomien, at vi hæver temperaturerne i de forholdsvis korte perioder, hvor det er rigtigt koldt, så alle eksisterende radiatorer kan følge med.

Vi har endvidere indeholdt, at vi løfter temperaturen i områder og på bygningsniveau, hvor det er nødvendigt, ligesom vi har etableret en model for udlejning af fjernvarmevekslere, så forbrugerne ikke selv skal have penge op af lommen ved udskiftning.

Dette muliggør, at store dele af byen kan forsynes med 55 grader celsius, så parcelhusene kan modtage fjernvarme ved 50-55 grader meget store dele af året. I midtbyen og i enkeltbygninger udenfor midtbyen leverer vi fortsat 55-60 grader celcius efter behov.

Ovenstående skaber optimale betingelser for brug af varmepumper. Selve varmepumperne skal placeres ude ved Kraftvarmeværket - og ved den fulde indfasning i 2022/2023 helst i den eksisterende kraftvarmebygning - samt i bygninger i de nuværende spidslastcentralerne og med en samlet effekt på ca. 57 megawatt effekt fuldt indfaset.

Varmepumperne vil således være inde i bygninger og uden at de dermed larmer eller generer.

Varmepumper giver forsyningssikkerhed

På centralerne bevares naturgas-kedlerne med en samlet effekt på over 100 megawatt effekt. De skal dels levere vinterbehovet i samspil med varmepumperne og dels virke som forsyningssikkerhed.

Når varmepumperne er installeret, vil de have en marginal varmeproduktionspris, som betyder, at der skal overordentligt høje el-priser til for at berettige drift på kraftvarmeværket. Det betyder meget få driftstimer til kraftvarmeværket, men fortsat meget høje faste omkostninger til døgnbemanding m.v.

 

 

 

Derfor giver det ikke mening at opretholde værket. Heller ikke når vi samtidig kan sætte varmepumperne ind i bygningen og dermed slippe for at opføre en ny bygning til formålet. Vi forventer derfor en nedlæggelse af kraftvarmeværket i 2022/2023 – altså om 3-4 år fra nu.

Den primære energikilde er så det sidste store spørgsmål rent teknisk.

Apple er måske en mulighed, hvis der er nogle, der vil stille garanti for mængde, kvalitet og leveringsperiode. Solvarme er meget fint for dem, der allerede har installeret det, men vi har ikke mødt nogen rådgiver, der kan finde økonomi i både at installere varmepumper og solvarme. Heller ikke de rådgivere som Energi Viborg anvender.

Lad os bruge udeluften

Problemet med solvarme er, at det kun er der om sommeren, når man ikke har brug for varmen. Der er store problemer med solvarmelagre i det ganske land. Og selv ved et anlæg, der svarer til 45 % af varmebehovet i Viborg, er der ikke mere varme tilbage i januar, hvorfor der alligevel skal laves et helt nyt alternativt anlæg.

Viborg Fjernvarme anbefaler i første omgang anvendelse af udeluft, fordi det altid er der. Vi kan se, at Viborg Kommune er i fuld gang med at godkende tilsvarende anlæg i Stoholm, Karup, Bjerringbro og Ørum, så helt ukendt må teknologien jo ikke være.

Vi foreslår anlægget med selve luftindtaget placeret nordøst for Viborg ca. 1,5 kilometer uden for byen, så støj fra kondensatorerne i luftindtaget ikke generer nogen. Det er korrekt, at der med udeluft omkring frysepunktet dannes is i kondensatorerne, men det er der tekniske råd for.

I første omgang foreslår vi en effekt på 15 megawatt som skal være i drift senest i 2021 og med option på at udvide til i alt 57 megawatt i 2022/2023. Skulle Apple i mellemtiden vise sig at være mere attraktivt, så er vi også med på den. Men med endelig beslutning senest i 2022.

Med hensyn til strukturen så mener vi, at tingene i Viborg skal lægges sammen i ét forbrugerejet selskab og i én organisation, så både rør, teknik og personale kan fungere effektivt og koordineret med de besparelser det også medfører.

Det er grundlæggende vores indstilling og som selvfølgelig kræver enighed, styr på struktur, organisation og finansiering samt godkendelse på Viborg Fjernvarmes generalforsamling og i byrådet.

Den billigste løsning

Løsningen er ikke ensidig rent teknisk - tværtimod arbejder vi med hele forsyningskæden. Den er ikke baseret på for lave fjernvarmetemperaturer - tvært imod tilpasset behovet hos den enkelte, og så forbrugerne ikke dør af legionella – i hvert fald ikke grundet fjernvarmevandet. Den er ikke generende med hensyn til støj - tværtimod er de støjende dele placeret uden for byen. Og så er det endvidere den for forbrugerne billigste løsning.

Vil man læse mere, kan man gå ind på vores hjemmeside. Der har vi nemlig i flere år lagt vores analyser og forudsætninger ud i sin fulde udstrækning til fri gennemgang. Den bedste måde at forstå Viborg Fjernvarmes tanker og planer er ved at lytte til Viborg Fjernvarme.