Kendelse i voldgiftsag

16. marts 2019

Der er nu kommet en afgørelse på voldgiftssagen om geotermi-projektet i Kvols.

15. marts 2019 har voldgiftsdommeren afsagt kendelse i voldgiftssagen mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S (EVK) og Viborg Fjernvarme (VF).

Voldgiftssagen omhandler, hvem af parterne der skal bære de eventuelt ikke-indregningsberettigede omkostninger fra geotermi-projektet.

Kendelsen er omfattende i sin stillingtagen til de mange påstande rejst i sagen.

I den kommende uge vil Viborg Fjernvarme offentliggøre kendelsen i sin helhed og samtidig kommentere på den her på hjemmesiden.