DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Godt nyt: Varmeprisen falder i 2020

27. september 2019

Pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2020

Viborg Fjernvarme kan med glæde meddele, at varmeprisen falder i 2020!

 

På bestyrelsesmøde den 24. september har Viborg Fjernvarmes bestyrelse godkendt budget og takstblad for 2020. 

Det nye budget og takstblad betyder, at varmeprisen for et ”dansk” standardhus på 130 kvadratmeter og med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh falder med kr. 2.352 til kr. 14.680 inkl. moms. Prisfaldet skyldes primært faldende naturgaspriser.

Stigende konkurrence

Viborg Fjernvarme oplever stigende konkurrence fra individuelle varmepumper særligt i nye udstykninger, hvor husejeren skal vælge varmekilde for første gang.

Viborg Fjernvarme tager denne situation meget alvorligt. Jo højere tilslutningsprocent i fjernvarmenettet jo mere effektivt og prisbilligt vil systemet være.

Det er altid vigtigt at få udført en konkret beregning, inden den enkelte træffer valget. Varmeprisen anført ovenfor er nemlig ikke den reelle for et typisk parcelhus i Viborg, der dels er større og samtidig har et lavere varmeforbrug.

For et Viborg parcelhus på 140 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 14,0 MWh vil varmeprisen være kr. 12.183. Og for et større nyopført parcelhus på 175 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 10,5 MWh vil varmeprisen være kr. 10.506.

Fremtidens fjernvarme og den langsigtede prisudvikling

Der arbejdes ihærdigt med rammerne for en ny samlet fjernvarmeforsyning i Viborg. Det er forventningen, at sammenlægning vil betyde en samlet set mere effektiv organisation, ligesom sammenlægning af fjernvarmenettene vil betyde en mere effektiv distribution med et mindre gennemsnitligt ledningstab. Herudover arbejdes der med flere el-drevne varmepumpe-projekter til opførsel og idriftsættelse hurtigst muligt.

Disse forhold er ikke gennemregnet endnu, men det er Viborg Fjernvarmes forventning, at varmeprisen over en overskuelig årrække vil lande på ca. kr. 11.000 inkl. moms for forsyningstilsynets standardhus og betydeligt mindre for gennemsnitshuset i Viborg.

Det vil betyde en stærk konkurrenceevne overfor de individuelle løsninger og samtidig bidrage betydeligt til den grønne omstilling i Viborg Kommune.

Viborg Fjernvarme appellerer derfor til, at forbrugerne bevarer tålmodigheden lidt endnu og vælger fjernvarmen til, der er nemt, trygt og snart også billigt.

 
Se budget- og takstblad her: 

Budgetblad 2020
Takstblad 2020

Med venlig hilsen

Kristian Brøns Nielsen                        Ole Anders Petersen

Formand                                                Næstformand

Viborg Fjernvarme                              Viborg Fjernvarme