Misinformation fra DENFO

9. januar 2019

Dette er en foreløbig meddelelse vedr. DENFO’s klage over Viborg Fjernvarmes varsling af takststigninger pr. 1. januar 2019.

Viborg Fjernvarme er siden tirsdag 8. Januar 2019 blevet væltet af en telefonstorm grundet DENFO’s udmeldinger omkring varsling af Viborg Fjernvarmes takststigningerne pr. 1. januar 2019.

Det er direkte hindrende for, at vi kan udføre vores arbejde vedr. årsopgørelsen for 2018.

DENFO opfordrer på sin hjemmeside Viborg Fjernvarmes forbrugere til at henvende sig til Viborg Fjernvarme og indikerer i den såkaldte ”update”, at direktør Morten Abildgaard ved Viborg Fjernvarme har opfordret hertil, såfremt man ikke ønsker at betale de første rater.

Det er direkte forkert og dermed misinformation.

Viborg Fjernvarme kan oplyse, at vi senere i dag forventer at lægge en nyhed ud på vores hjemmeside – ligesom vi vil orientere dagspressen om sagens sammenhæng og substans.

Viborg Fjernvarme har samtidigt opfordret DENFO til at korrigere sin hjemmeside, så forbrugerne ikke fejlagtigt tror, at de ved at henvende sig til Viborg Fjernvarme kan få udsat betaling.

Direktør
Morten Abildgaard