DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

COVID-19 og Viborg Fjernvarme

12. marts 2020

Viborg Fjernvarme følger myndighedernes anvisninger i forhold til den nye coronavirus. Fjernvarme er kritisk infrastruktur, og det primære fokus for Viborg Fjernvarme er at sikre, at forbrugerne fortsat har den normale varmeforsyning. Kontoret er lukket for fysisk betjening.

Hos Viborg Fjernvarme tager vi myndighedernes anbefalinger alvorligt, og vi følger løbende alle anbefalinger. Det betyder, at der i den kommende tid vil være ændringer i vores arbejdsgange. Du vil som forbruger ikke kunne mærke nogen ændring i din forsyning af fjernvarme. 

I praksis betyder det, at vi har delt vores tekniske personale op i tre grupper af to personer. Vores døgnvagt kører uændret videre.

Møder og planlagte opgaver 

Alle aktiviteter i private hjem er aflyst til og med 13. april af hensyn til beboerne og vores personale. Viborg Fjernvarme gennemfører dog planlagte stikomlægninger.

Vi planlægger ikke nye opgaver til og med 13. april. Al ikke kritisk mødeaktivitet er aflyst i samme tidsperiode.

Se her, hvilke planlagte aktiviteter, der bliver påvirket den kommende tid. 

  • Planlagte stikomlægninger gennemføres som planlagt.
  • Planlagte målerudskiftninger aflyses og ombookes til efter 13. april.
  • Planlagte udskiftninger af fjernvarmevekslere aflyses og ombookes til efter 13. april.
  • Planlagte efterisoleringer hos forbrugere aflyses og ombookes til efter 13. april.

Viborg Fjernvarme kontakter alle forbrugere berørte af aflysninger direkte.

Kontoret er lukket

Viborg Fjernvarmes kontor på Håndværkervej er lukket for alle fysiske henvendelser. Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du ringe på hovednummeret 8727 5800 eller på ved at skrive til os på mail post@viborg-fjernvarme.dk.

Vores personale bliver organiseret, så alle ikke er på arbejde på samme tidspunkt. Det betyder, at vores medarbejdere ikke har samme mulighed for at trække på kollegerne ved naboskrivebordet eller har den samme fleksible adgang til systemerne som hidtil. Vi beder derfor om ekstra tålmodighed og forståelse for evt. længere ekspeditionstid. 

Vi vil gerne så fast, at vi, som altid, har fuldt fokus på at opretholde forsyningen - også i den kommende tid. Vi har organiseret os på en måde, der sikrer, at vi også i akutte situationer kan løfte denne opgave.

Med venlig hilsen
Morten Abildgaard
Direktør


Har du generelle spørgsmål eller problemer med din forsyning, kontakt os på tlf. 
8727 5800 eller på mail post@viborg-fjernvarme.dk.

Har du spørgsmål til Viborg Fjernvarmes overordnede beredskab, kontakt direktør Morten Abildgaard på tlf. 2532 6000.