DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Apple-fjernvarme er en god idé

2. juni 2017

Udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple er en rigtig god idé. For dig som forbruger, for miljøet og for fremtidens varmesystem.

 

Det viser en ny rapport ”Analyse af balanceret fjernvarme”, som det uafhængige rådgivende ingeniørfirma NIRAS har udformet for Viborg Fjernvarme.

Rapporten viser, at den optimale udnyttelse af varmen fra Apple giver forbrugerne en kontant besparelse hvert eneste år, der er til at tage og føle på.

Når anlægget står færdigt i 2020 sparer et standard parcelhus knap 2.400 kroner om året i forhold til de priser, der betales i 2017.

 

Tager hensyn til forbrugernes behov


Besparelsen opnås, fordi et balanceret fjernvarmesystem tager hensyn til den enkelte forbrugers behov.

Med det nuværende system pumper Viborg Fjernvarme mellem 65 og 80 grader varmt vand ud i ledningsnettet, hvilket er langt varmere end de enkelte forbrugere har behov for.

Det sker for at sikre, at vandet stadig er varmt nok, når det når frem til sidste hus på ledningen. Men når temperaturen ikke reguleres efter forbrugernes behov, fører det til et alt for stort spild i systemet. Det svarer reelt set til at fyre for fuglene.

Et nyt balanceret fjernvarmesystem kan med blot 55 grader varmt vand tilgodese de fleste af brugernes behov langt de fleste dage om året.  Kun ved meget kolde dage er det nødvendigt at hæve temperaturen yderligere. Samtidig indrettes varmesystemet således, at nogle strategisk placerede varmepumper hæver temperaturen på de steder i byen – og på de tidspunkter – hvor det er nødvendigt.

Den balancerede fjernvarmeløsning har flere fordele:

  • Produktionen af fjernvarme bliver langt billigere, fordi det som tommelfingerregel ikke er nært så dyrt at hæve overskudsvarmen fra Apple fra 30 grader til 55, som hvis det skulle hæves op til 80 grader
  • Varmetabet i ledningsnettet er mindre på grund af de lavere temperaturer.
  • Systemet kan tilpasses brugernes eksakte behov. Det betyder, at når forbrugerne udnytter energien mere effektivt, eks. fordi husene efterisoleres, eller fordi forbrugerne sparer på varmen, så er det muligt at skrue ned for et balanceret net. Det er ikke muligt på samme måde med eksempelvis et centralt placeret varmeværk baseret på forbrænding, der producerer over-varmt vand.

Den energieffektive varmepumpeløsning kontra det nuværende kraftvarmeanlæg på Industrivej svarer til at sammenligne en moderne bil, der er billig i drift, og som kører langt på literen med en veteranbil. Selv om den kan være spændende for samlere, så er den ikke fornuftig og tidssvarende, når ejeren skal køre mange kilometer hver eneste dag. Faktisk vil merudgiften for forbrugerne være hele 7.500 kr. om året, hvis man beholder den nuværende kraftvarmeløsning.

 

Sparer tonsvis af CO2


En løsning med balanceret fjernvarme betyder også en stor gevinst for miljøet og samfundet.

Frem til 2040 sparer det balancerede fjernvarmesystem naturen for en udledning på 1,28 millioner tons CO2 sammenlignet med det nuværende varmeproduktionssystem.

Med de store energibesparelser i forsyningsnettet ydes samtidig et væsentligt bidrag til at opnå den 30 procent energibesparelse, der er EU’s målsætning i 2030.

 

Sådan ser det balancerede anlæg ud


Niras anbefaler at en ny varmepumpe placeres ved Apples anlæg ved Foulum. Her hæver pumpen kølevandet fra serverparken og det nye transformeranlæg til 50 grader og sender det ind mod Viborg i en 10 kilometer lang rørledning.

I Viborg placeres desuden en række varmepumper på strategiske punkter øst og vest for søerne. Varmepumperne skal bruges til at hæve temperaturen til 55-60 grader når vejret kræver det.

De bynære varmepumper muliggør også udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og institutioner inde i byen. Med tiden forventer Niras yderligere besparelser i systemet afledt af at boligejere, udlejere og boligforeningerne energirenoverer deres ejendomme.

 

Behov for nye fjernvarmeanlæg – og så er det gratis


Fremtidens balancerede fjernvarmesystem stiller større krav til forbrugernes fjernvarmeanlæg end hidtil – til gengæld er der ingen grund til at skifte radiatorer uanset hvor gamle de er.

Derfor kan omkring 5.600 af Viborg Fjernvarmes forbrugere få en fordel ud af at udskifte deres gamle anlæg, der, selvom de fungerer i hverdagen, ikke udnytter energien fornuftigt.

Et nyt fjernvarmeanlæg behøver kun 50 grader varmt vand for at kunne fungere optimalt. Samtidig indstiller et moderne fjernvarmeanlæg sig selv efter vejret, ligesom det er bedre isoleret og har en lavere returtemperatur.

Alt i alt noget der er med til at give dig en mindre varmeregning.

Har du ikke lyst til at investere i et nyt anlæg, kan du leje det hos Viborg Fjernvarme. Besparelsen på driften i forhold til et gammelt anlæg er så god, at den faktisk overgår den årlige lejepris.

Læs mere om at leje dit nye fjernvarmeanlæg

Læs hele Niras' rapport ”Analyse af balanceret fjernvarme”