Viborg Fjernvarmes generalforsamling

Hvert år i april holder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Du kan også give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Næste generalforsamling

 

Viborg Fjernvarme holder ordinær generalforsamling torsdag 25. april 2019 kl. 19.00 i Vibocold Arena i Viborg.

Dagsorden og bilag

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Investeringsplanen for det kommende år fremlægges til orientering 

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

a. Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar. Bilag 1*.      
   
 

7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.

a. Forslag fra Stig Jensen. Bilag 2*.

b. Forslag fra Leo Nørgaard. Bilag 3*.

c. Forslag fra Peter Schaarup. Bilag 4*.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Medlemsvalgt (ejere): Leo Nørgaard, modtager genvalg.                      

Medlemsvalgt (private udlejere): Ole Anders Petersen, modtager genvalg.

Varmeaftagervalgt: Klaus Keller, modtager ikke genvalg.

 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Medlemsvalgt (ejere): Brian Dysted, modtager ikke genvalg.

Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg.

Varmeaftagervalgt: Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg.
 

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

 

Adgangkort

 

For at deltage i generalforsamlingen skal du være forbruger i Viborg Fjernvarme og have et adgangskort.

Forbrugere kunne bestille adgangskort til generalforsamling 2019 frem til og med torsdag 18. april.

Det er dermed ikke længere muligt at bestille adgangskort.

 

Bilag til generalforsamling 2019

Dagsorden 2019

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Information om fuldmagter (Ofte stillede spørgsmål)

Årsregnskab 2018

 

Bilag fra tidligere års generalforsamlinger

Arkiv