DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes generalforsamling

Hvert år i april holder Viborg Fjernvarme ordinær generalforsamling. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme har stemmeret på generalforsamlingen og kan få adgangskort til generalforsamlingen.

Du kan også give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Næste generalforsamling

 

Viborg Fjernvarme holdt seneste ordinære generalforsamling 25. april 2019. Næste generalforsamling finder sted i april 2020. Indkaldelsen sker senest fire uger inden generalforsamlingen.

Dagsorden og bilag

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Investeringsplanen for det kommende år fremlægges til orientering 
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Adgangskort

For at deltage i generalforsamlingen skal du være forbruger i Viborg Fjernvarme og have et adgangskort. Forbrugere kan bestille adgangskort til generalforsamlingen her fra hjemmesiden senest fire uger før generalforsamlingen.

Bilag fra generalforsamling 2019

Referat 2019 (Generalforsamlingsprotokolat)

Formandens mundtlige beretning 2019

Præsentation 2019

 

Bilag fra tidligere års generalforsamlinger

Arkiv