DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarme holder ekstraordinær generalforsamling 8. oktober 2020 kl. 18.00

Torsdag 8. oktober 2020 holder Viborg Fjernvarme ekstraordinær generalforsamling for endeligt at vedtage stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. med efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme. Generalforsamlingen bliver holdt i BDO Lounge i Tinghallen, BDO Lounge, Tinghallen, Stadion Allé 7, 8800 Viborg, og begynder kl. 18.00, hvor dørene lukkes.

Likvidation af Viborg Fjernvarme kræver, at halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 samtidig stemmer for vedtægtsændringen. På den ordinære generalforsamling 15. september blev bestyrelsens forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. og efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme vedtaget med over 2/3 flertal (95,6 %); men under halvdelen af de stemmeberettigede i Viborg Fjernvarme var til stede. 

Derfor afholder Viborg Fjernvarme en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægtens punkt 6.8 med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

Endelig vedtagelse af forslaget kræver simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Du kan give en anden forbruger fuldmagt til at stemme for dig. Reglerne for fuldmagt finder du her.

Se her, hvad der blev vedtaget

 

Her kan du se, hvad der blev vedtaget på Viborg Fjernvarmes generalforsamlingen tirsdag 15. september 2020.

 

Se her

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Behandling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om:

a. Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme..

b. Vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

c. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen
Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1.

e. Valg af advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1.

3. Evt.

 

Adgangskort
For at deltage i generalforsamlingen skal du være forbruger i Viborg Fjernvarme og have et adgangskort. Forbrugere kan bestille adgangskort til den ekstraordinære generalforsamlingen her fra hjemmesiden senest torsdag 1. oktober 2020.

BESTIL ADGANGSKORT