Aktuelle driftsforstyrrelser

 25-03-2019 07:00:00  - Renovering Gravene

Mandag den 25. marts 2019, begynder Viborg Fjernvarme renoveringen af fjernvarmeledningerne i Gravene. Det betyder at der i perioder ikke vil være varme og varmt vand. De berørte forbrugere er underrettet. Renoveringen forventes afsluttet medio juli 2019. Viborg Fjernvarme håber på jeres forståelse, og vil fremme arbejdet mest mulig.
Sidst opdateret: 22-03-2019 09:24:24