DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Fjernvarmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

 

Klaus Keller
Formand
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 30-04-2013  
Ole Anders Petersen
Næstformand
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 26-04-2017  
Leif Duus
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 26-04-2016  
Leo Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Ejer  
Valgt første gang: 01-02-2018  
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Ejer  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Frank Riis
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Allan Clifford
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Energi Viborg Kraftvarme  
Valgt første gang: 01-07-2017  
Peter Juul
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Energi Viborg Kraftvarme  
Valgt første gang: 01-01-2018  
Rene Nielsen
Suppleant
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 30-04-2013  
Brian Dysted
Suppleant
Valggruppe: Ejere  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Peter Rønning-Bæk
Suppleant
Valggruppe: Varmeaftager (ejere)  
Valgt første gang: 24-04-2018  

Bestyrelsens honorarer

 

Formandens honorar
120.000 kr. pr. år

Næstformandens honorar
60.000 kr. pr. år

Menige bestyrelsesmedlemmers honorar
30.000 kr. pr. år