DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Fjernvarmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

 

Kristian Brøns Nielsen
Formand
Valggruppe: Ejer  
Valgt første gang: 25-04-2019  
Ole Anders Petersen
Næstformand
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 26-04-2017  
Leif Duus
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 26-04-2016  
Lars Munkøe
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 25-04-2019  
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Ejer  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Frank Riis
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 24-04-2018  
Allan Clifford
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Energi Viborg Kraftvarme  
Valgt første gang: 01-07-2017  
Peter Juul
Bestyrelsesmedlem
Valggruppe: Energi Viborg Kraftvarme  
Valgt første gang: 01-01-2018  
Rene Nielsen
Suppleant
Valggruppe: Private udlejere  
Valgt første gang: 30-04-2013  
Peter Lilholt
Suppleant
Valggruppe: Ejere  
Valgt første gang: 25-04-2019  
Peter Rønning-Bæk
Suppleant
Valggruppe: Varmeaftager  
Valgt første gang: 24-04-2018  

Forretningsorden og honorarer


Forretningsorden 2018

 

Formandens honorar
120.000 kr. pr. år

Næstformandens honorar
60.000 kr. pr. år

Menige bestyrelsesmedlemmers honorar
30.000 kr. pr. år