Oplysninger om tilslutningsadressen
Oplysninger om ejer
Byggeriets type


Byggefirma
Hvilken varmekilde skifter du fra?
Jeg skifter fra oliefyr


Jeg skifter fra elvarme


Jeg skifter fra gas


Jeg skifter fra en anden varmekilde end olie, el eller gas


Oplysninger om dit oliefyr i forbindelse med tilskud

Når du udskifter dit oliefyr med fjernvarme giver Viborg Fjernvarme et tilskud på 35 øre pr. sparet kWh. Det svarer til, at du kan du få 6.100 kr. i tilskud hvis oliefyret er fra 1977 eller ældre og 4.300 kr. hvis oliefyret er fra 1978 eller yngre. Tilskuddet kommer fra Energiselskabernes Energispareindsats.

Når du underskriver dokumentet, bekræfter du at: At retten til indberetning af energibesparelsen til Energistyrelsen overdrages til Viborg Fjernvarme og at denne efterfølgende ikke kan sælges til anden side. At der forud for denne aftale ikke er gjort bindende aftaler med leverandører om realisering af sagen. At der er ikke modtaget tilskud til samme besparelse hos et andet selskab eller aktør. At ejer er gjort bekendt med, at persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark, med henblik på at identificere eventuelt dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.

For at søge tilskud skal du udfylde disse oplysninger:

Upload et billede af hele fyret.
Upload et detaljeret billede af den plade, som viser fyrets mærke.
Upload et detaljeret billede af cirkulationspumpen
Oplysninger om din elvarme i forbindelse med tilskud

Når du udskifter fra el-varme til fjernvarme giver Viborg Fjernvarme et tilskud pr. sparet kWh. Du kan få 4.700 kr. i tilskud. Tilskuddet kommer fra Energiselskabernes Energispareindsats.

Når du underskriver dokumentet, bekræfter du at: At retten til indberetning af energibesparelsen til Energistyrelsen overdrages til Viborg Fjernvarme og at denne efterfølgende ikke kan sælges til anden side. At der forud for denne aftale ikke er gjort bindende aftaler med leverandører om realisering af sagen. At der er ikke modtaget tilskud til samme besparelse hos et andet selskab eller aktør. At ejer er gjort bekendt med, at persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark, med henblik på at identificere eventuelt dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.

For at søge tilskud skal du udfylde disse oplysninger:

Upload et billede som viser en hel el-radiator. Må gerne vise radiatorens mærke.
Upload et detaljeret billede af varmtvandsbeholderen. Billedet skal vise beholderens mærke.
Oplysninger om gasforbrug i forbindelse med tilskud

Når du udskifter dit gasfyr med fjernvarme giver Viborg Fjernvarme et tilskud. Du kan få op til 2.800 kr. i tilskud. Tilskuddet kommer fra Energiselskabernes Energispareindsats.

Når du underskriver dokumentet, bekræfter du at: At retten til indberetning af energibesparelsen til Energistyrelsen overdrages til Viborg Fjernvarme og at denne efterfølgende ikke kan sælges til anden side. At der forud for denne aftale ikke er gjort bindende aftaler med leverandører om realisering af sagen. At der er ikke modtaget tilskud til samme besparelse hos et andet selskab eller aktør. At ejer er gjort bekendt med, at persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark, med henblik på at identificere eventuelt dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.

For at søge tilskud skal du udfylde disse oplysninger:

Upload et billede af hele fyret.
Upload et detaljeret billede af den plade, som viser fyrets mærke.
Upload et detaljeret billede af cirkulationspumpen
Oplysninger om anden varmekilde i forbindelse med tilskud

Når du skifter fra en anden varmekilde til fjernvarme giver Viborg Fjernvarme et tilskud pr. sparet kWh. Du kan få op til 2.800 kr. i tilskud. Tilskuddet kommer fra Energiselskabernes Energispareindsats.

Når du underskriver dokumentet, bekræfter du at: At retten til indberetning af energibesparelsen til Energistyrelsen overdrages til Viborg Fjernvarme og at denne efterfølgende ikke kan sælges til anden side. At der forud for denne aftale ikke er gjort bindende aftaler med leverandører om realisering af sagen. At der er ikke modtaget tilskud til samme besparelse hos et andet selskab eller aktør. At ejer er gjort bekendt med, at persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark, med henblik på at identificere eventuelt dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.

For at få tilskud skal du udfylde disse oplysninger:

Upload et billede af hele fyret.
Upload et detaljeret billede af den plade, som viser kedlens mærke
Upload et detaljeret billede af cirkulationspumpen
Hvis det er muligt, må du gerne uploade en kopi af faktura eller årsopgørelse af forbrug de seneste tre år.
Bankkonto, vi skal overføre tilskuddet til
Bygningens kategoriBoligareal
Storparcelens areal
Erhvervsareal
Effektbehov


Bygningens beliggenhed på grunden

Beliggenhedens plan er en skitse som viser bygningen beliggenhed på grunden med angivelse af stedet, hvor du foreslår, at vi fører fjernvarmen ind i huset. Er du i tvivl, så kontakt Viborg Fjernvarme på tlf. 87 27 58 00.

StikledningenEr du i tvivl om stikledningens længde, kan du se den nøjagtige placering af nuværende ledningsnet ved din bolig i dette link. Zoom ind og find din bolig/bygning på kortet. Lilla streg er hovedledningen. Lyseblå streg er eksisterende stikledninger.

Se alle stikledninger i Webgis (OBS! Siden loader langsomt)

Lang stikledning

Når stikledningen er længere end 25 meter, kræver det, at VVS-installatøren installerer en ekstra boosterpumpe.

Uafklaret stikledning

Du kan få din VVS-installatør til at hjælpe dig med at afgøre, hvor lang stikledningen er. Du kan også kontakte Viborg Fjernvarme på tlf. 87 27 58 00.

Du kan nu gå videre med din bestilling, så afklarer vi stikledningens længde senere.

Leje eller eje


Leje eller eje

Jeg vil eje mit fjernvarmeanlæg

Du har valgt at eje dit fjernvarmeanlæg. Du skal derfor vælge en autoriseret VVS-installatør, som du vil købe anlægget af.

VVS-installatøren skal opsætte dit anlæg og udføre de indendørs installationer til radiatorer, gulvvarme mv.

OSB! Du skal selv kontakte VVS-installatøren og bestille dit anlæg. Her fortæller du os blot, hvem du har valgt.

Jeg vil leje mit fjernvarmeanlæg

Du vil gerne leje dit fjernvarmanlæg af Viborg Fjernvarme.

Vi behandler din ansøgning om leje og sender dig snarest oplysninger om lejeordningen og information om det videre forløb frem mod en lejeaftale. OBS! Indendørs installationer til radiatorer, gulvvarme mv. er ikke en del af lejeordningen.

Leje: Oplysninger om tilslutningen
Almindelige og tekniske bestemmelser

Inden du kan sende din bestilling af tilslutning til Viborg Fjernvarme, skal du godkende vores ”Almindelige og tekniske bestemmelser”. Bemærk særlige betingelser til forbrugere i Arnbjerg og Banebyen.

Når du har læst ”Almindelige og tekniske bestemmelser" og de supplerende betingelser på denne side, skal du godkende i bunden med NemId.

Almindelige og tekniske bestemmelser

Supplerende betingelser

1. Bestilling
Viborg Fjernvarme skal have denne bestilling (tilslutningsaccept) før vi begynder at etablere stikledningen. Accepten skal være endelig og ubetinget.

2. Etablering af stikledning
Viborg Fjernvarme betinger sig minimum 15 arbejdsdage, inden vi kan begynde at etablere stikledningen. I fyringssæsonen kan der være perioder, hvor vi ikke kan overholde denne tidsfrist, men vi bestræber os på at etablere stikledningen hurtigst muligt. Er der partshøring i forbindelse med etableringen, vil de 15 arbejdsdage rykke sig.

Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal tilslutte stikledningen til fjernvarmeanlægget og det skal ske i henhold til Viborg Fjernvarmes ”Almindelige og tekniske bestemmelser”.

3. Pladskrav
Ejer/bygherre stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement mv. Minimumskravet er et ét meters standardskab.

4. Fjernaflæsning
Viborg Fjernvarme fjernaflæser måleren.

Accept
Jeg har læst og accepterer ”Almindelige og tekniske bestemmelser” fra Viborg Fjernvarme samt ovenstående supplerende betingelser.