DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Nu støver det lidt...

Viborg Fjernvarme er forbrugernes eget selskab, og det ligger os på sinde, at alt vi laver, er gennemskueligt for enhver, der måtte have interesse i emnet.

Derfor har vi her i arkivet samlet en række dokumenter, som ikke er relevante for alle, men som kan have interesse for nogen.

Budget, regnskab, priser og nøgletal

 

Hvert år aflægger bestyrelsen budget og regnskab for generalforsamlingen.

Referat fra bestyrelsens møder