DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Energirådgiver søges

12. juli 2017

Viborg Fjernvarme søger ny mederarbejder, der kan varetage de mange spændende opgaver der allerede venter, samt deltage i den videre udvikling af virksomhedens aktiviteter.

 

Virksomheden

Viborg Fjernvarme er et distributionsselskab med mere end 9.000
varmemålere, der forsyner mere end 16.000 husstande. Vi er pt. 12 ansatte, som står for den daglige drift og udbygning, administration og energirådgivning.

Vi arbejder på at skabe fremtidens fjernvarmesystem baseret på overskudsvarme fra Apple. For at opnå den størst mulige effektivitet og dermed billigste varmepris, er det af afgørende betydning, at vi hjælper forbrugerne med at udnytte fjernvarmen ved så lav en fremløbstemperatur som mulig.

Vi skal endvidere årligt medvirke til, at der gennemføres i underkanten af 9.000 MWh i energibesparelser indenfor rammerne af energispare-ordningen og allerhelst indenfor eget forsyningsområde.

De to vigtige opgaver, som går hånd i hånd, kræver en tæt dialog med
forbrugerne, hvorfor vi har brug for dig.

Jobbet

Vi søger en medarbejder, der kan varetage de mange spændende opgaver der allerede venter, samt deltage i den videre udvikling af virksomhedens aktiviteter indenfor området.

Det er af stor betydning for os, at vi løbende udvikler vores kompetencer indenfor energieffektivisering, hvor du skal være en kompetent og udadvendt rådgiver.


Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Masser af kontakt med forbrugerne omkring effektiv anvendelse af
  fjernvarmen med særligt fokus på forbrugernes installationer.
      - Opfølgning på høj returtemperatur
      - Dimensionering og indregulering af varmesystemer
      - Rådgivning om optimeringer af klimaskærm mv.
      - Fejlfinding i store og små ejendomme
      - Undervisning af varmemestre mv.

 • Koordinering af diverse tiltag og projekter ude hos forbrugerne, herunder
  koordinering af Viborg Fjernvarmes udlejning af fjernvarmevekslere.
 • Granskning og kommentering af projekter for større nybyggeri og
  renovering.
 • Planlægning og eksekvering af energispare-indsatser indenfor forsyningsområdet med henblik på at Viborg Fjernvarme indfrier vores energispare-mål.
 • Bidrage til udviklingen af Viborg Fjernvarme, herunder tiltag ud mod forbrugerne og analyse og optimering af forsyningsnettet.
 • Indgå i rådighedsvagten udenfor normal åbningstid.

 

Din profil

Du har en teknisk uddannelse, som f.eks. ingeniør, maskinmester eller lignende, der giver dig mulighed for at kunne dimensionere/indregulere varme- og brugsvandsanlæg.

Du har stor erfaring og interesse indenfor energiområdet og kan lide at arbejde med både teknikken og fysikken og matematikken bag løsningerne. Samtidigt er det vigtigt, at du er udadvendt og god til at skabe og vedlige-
holde relationer.

Vi forventer at du:

 • Kan analysere, anvende og formidle viden på energieffektiviserings-
  området.
 • Kan opstille og drive energieffektiviseringsprojekter på basis af kundens ønsker og i samarbejde med kollegaer.
 • Er udadvendt, imødekommende og har gode samarbejdsevner.
 • Du er dygtig til at planlægge, koordinere og strukturere dine ansvarsområder.
 • Har gode kundskaber indenfor it-software og har evnen til at sætte dig ind i nye programmer.
 • Du evner at sætte dig selv i gang og også evner at arbejde selvstændigt.

Du har ikke nødvendig fjernvarmeerfaring, men du har uddannelsen og/eller erfaringen, der gør at du kan tilegne dig denne viden.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et engageret team fyldt med spidskompetencer indenfor distribution og rådgivning indenfor energiområdet og med en uformel og humoristisk tone i dagligdagen.

Desuden tilbyder vi dig:

 • Gode arbejdsvilkår i fleksible rammer.
 • Gode muligheder for efteruddannelse.
 • Løn der modsvarer dine kvalifikationer.
 • Samarbejde med kompetente kolleger.

Ansøgning
 
Send din ansøgning/CV mrk. ”FF-61.0961.13“ til info@curia.dk eller indtast dit CV i Curias kandidatbase, og send din ansøgning ved at klikke på “Søg jobbet-knappen” nedenfor.
 
Du er velkommen til at kontakte Viborg Fjernvarmes direktør Morten Abildgaard på telefon +45 2532 6000 eller Curia Managements direktør Torben Abildgaard Hansen med dine spørgsmål omkring stillingen på mobil +45 4061 7022.