DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Renovering af Plejen og Seglen

26. marts 2018

Viborg Fjernvarme renoverer ledningsnettet i Seglen og Plejlen i 2018.

Vi udfører renoveringen som et led i vores bestræbelser på til stadighed at optimere ledningsnettet.

Hensigten er at tabe mindst mulig varme undervejs. Det kan vi opnå ved at bruge nye ledninger og sikre den rette dimension.

Gennem renovering af ledningsnet kan vi typisk nedsætte tabet af varme med mere end 60 procent.

Vi udfører ledningsarbejdet netop nu, fordi grundejerforeningen i området planlægger at lægge nyt asfalt på vejene i 2020.

Du kan læse mere om renoveringen og tidsplanen for det i bilagene herunder.

Renovering af Plejen

Renovering af Seglen