DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Referat fra bestyrelsesmødet 22. marts

3. april 2018

Bestyrelsen for Viborg Fjernvarme holdt ordinært bestyrelsesmøde 22. marts. Du kan læse referatet her:

Referat fra møde 22. marts 2018

Se tidligere referater