DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Prisen stiger i 2. halvår

6. marts 2018

Viborg Fjernvarme køber sin fjernvarme hos selskabet Energi Viborg Kraftvarme A/S.

Viborg Fjernvarme er ejet af forbrugerne, mens Energi Viborg Kraftvarme A/S er ejet af Energi Viborg A/S, som er ejet af Viborg Kommune.

Den 25. januar 2018 varslede Energi Viborg Kraftvarme A/S en prisstigning med virkning fra 1. juli 2018.

Forhøjelsen skyldes, at Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke har indregnet den nødvendige omkostning til naturgas.

I 2. halvår 2018 vil fjernvarme fra Viborg Fjernvarme derfor koste 63,56 øre pr. kWh mod 37,75 øre i 1. halvår 2018. (Ifølge Energistyrelsen koster en kWh fjernvarme i gennemsnit 70 øre i Danmark.)

Prisstigningen er til ugunst for forbrugerne, og vi skal derfor varsle den med tre måneder. Det vil sige senest 31. marts med virkning fra 1. juli 2018.

Prisstigningen bliver indregnet i de to rate-opkrævninger for 2. halvår i henholdsvis august og oktober.

 

Revideret takstblad for 2. halvår 2018

Korrigeret budget 2018 med varmepriser opdelt pr. halvår

 

Download pdf om prisstigningen