DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Fremtidens Fjernvarme i Arnbjerg

28. februar 2017

Viborg Fjernvarme forsyner det nye boligområde Arnbjerg med Fremtidens Fjernvarme.


Fremtidens Fjernvarme betyder, at vi etablerer fjernvarmenettet og stikledningerne i Arnbjerg med de mest effektive og fremtidssikrede materialer.

De nye fjernvarmerør er f.eks. isoleret og dimensioneret på en måde som betyder, at de taber markant mindre varme end traditionelle fjernvarmerør. Samtidig kan vi styre temperaturen i ledningsnettet hen over dagen, hvilket igen giver en effektiv udnyttelse af det varme vand.

 

Fordele for dig som forbruger


Den effektive udnyttelse af det varme vand kommer dig som forbruger til gode på flere måder.

Fremtidens Fjernvarme giver endnu bedre komfort både når det gælder varmt brugsvand og varmt vand i radiatorerne og gulvarmen. Den effektive udnyttelse er også med til at holde prisen på fjernvarme nede og gøre prisen særdeles konkurrencedygtig i forhold til andre varmekilder.

 

Krav til din installation


En fjernvarmeinstallation består af tre dele.

 

1. Stikledning

Viborg Fjernvarme etablerer stikledningen fra hovedledningen på vejen frem til dit fjernvarmeanlæg i installationsskabet.

 

2. Fjernvarmeanlæg (fjernvarmeunit)

Fjernvarmeanlægget er typisk etableret i et installationsskab i boligens bryggers. Det er en VVS-installatør (eller Viborg Fjernvarme) som leverer og installerer fjernvarmeanlægget.

 

3. Indendørs rør

VVS-installatøren tilslutter radiatorer, gulvarme, varmt brugsvand mv. til fjernvarmeanlægget.

 

Alle tre dele skal være dimensioneret til Fremtidens Fjernvarme.

 

Du og din VVS-installatør finder kravene til anlægget her