KONTAKT VIBORG FJERNVARME

Viborg Fjernvarme er dit selskab. Vi er ejet af forbrugerne og aldrig længere væk end telefonen. Vi er her for at hjælpe dig.

Du kan også altid besøg os på Håndværkervej 6 i kontortiden. Her kan du tale med administrationen eller vores energikonsulent.

FIND OS HER

 

Adresse

Viborg Fjernvarme

Håndværkervej 6

8800 Viborg

87 27 58 00

post@viborg-fjernvarme.dk

www.viborg-fjernvarme.dk


Bank: Reg. 3333 Konto 11355218
EAN: 5790 000 393 428
CVR: 37 34 43 11

Åbningstider

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 13.00

Ved akutte problemer uden for
åbningstiden kontakt
brandstationen på 
tlf. 87 87 50 50.

 

Meld flytning

Hvis du fraflytter din bolig, er det vigtigt, at du aflæser din måler inden flytningen.

Her kan du sende aflæsningen til os og undersrkive med NemID.

Herefter opgør vi din konto og efterbetaler et beløb, hvis du har betalt for meget aconto, eller opkræver et restbeløb.

MEDARBEJDERE

Morten Abildgaard

Direktør

Dir. tlf. 87 27 58 30
Mobil 25 32 60 00
E-mail mab@viborg-fjernvarme.dk
Tom Diget

Distributionsleder

Dir. tlf. 87 27 58 32
Mobil 40 75 21 67
E-mail td@viborg-fjernvarme.dk
Kasper Birk

Ledningsmester

Dir. tlf. 87 27 58 20

E-mail kb@viborg-fjernvarme.dk
Jesper Brink Nielsen

Energirådgiver


Mobil 40 75 21 68
E-mail jbn@viborg-fjernvarme.dk
Niels Ladefoged

Servicetekniker

Dir. tlf. 87 27 58 14
Mobil 40 75 21 64
E-mail nl@viborg-fjernvarme.dk
Morten Villadsen

Servicetekniker


Mobil 40 75 21 63
E-mail mv@viborg-fjernvarme.dk
Belinda Bech

Kundeserviceassistent

Dir. tlf. 87 27 58 12

E-mail bb@viborg-fjernvarme.dk
Lone Johansen

Kundeserviceassistent

Dir. tlf. 87 27 58 13

E-mail lj@viborg-fjernvarme.dk
Johs. Harrig Jensen

Økonomileder

Dir. tlf. 87 27 58 15

E-mail jhj@viborg-fjernvarme.dk
Jan Bjerg

Maskinmester

Dir. tlf. 87 27 58 24

E-mail jb@viborg-fjernvarme.dk
Michael Poulsen

Driftstekniker

Dir. tlf. 87 27 58 22

E-mail mip@viborg-fjernvarme.dk
Anne Margrethe Hansen

Teknisk assistent

Dir. tlf. 87 27 58 21

E-mail amh@viborg-fjernvarme.dk
Lisbeth Dalsgaard Just

Kantine- og rengøringsassistent
BESTYRELSE

 

Bestyrelsen er valgt af Viborg Fjernvarmes generalforsamling, som vi holder hvert år i april. Alle aftagere af fjernvarme fra Viborg Fjernvarme kan få adgangskort til generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en periode på to år ad gangen. Du finder alle bilag og referater fra generalforsamlingen samt bestyrelsens møder i arkivet

 

Klaus Keller
Formand
Ole Anders Petersen
Næstformand
Leif Duus
Bestyrelsesmedlem
Leo Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Frank Riis
Bestyrelsesmedlem
Allan Clifford
Bestyrelsesmedlem
Peter Juul
Bestyrelsesmedlem
Rene Nielsen
Suppleant
Brian Dysted
Suppleant
Peter Rønning-Bæk
Suppleant

Kontakt din
VVS-installatør


Alle autoriserede VVS-installatører kan installere fjernvarmeanlæg.

På listen her finder du en oversigt over de VVS-installatører i Viborg,
der er godkendt af Viborg Fjernvarme til efterfølgende at servicere
dit fjernvarmeanlæg. Lejer du dit anlæg af Viborg Fjernvarme, installerer
og servicerer vi det for dig.


FÅ LUNE NYHEDER DIREKTE


Få nyhedsmail fra Viborg Fjernvarme med viden og gode råd til optimering af dit varmeforbrug