Viborg Fjernvarmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Fjernvarmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

 

Klaus Keller
Formand
Ole Anders Petersen
Næstformand
Leif Duus
Bestyrelsesmedlem
Leo Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
Tina Weilert
Bestyrelsesmedlem
Benjamin Galacho
Bestyrelsesmedlem
Frank Riis
Bestyrelsesmedlem
Allan Clifford
Bestyrelsesmedlem
Peter Juul
Bestyrelsesmedlem
Rene Nielsen
Suppleant
Brian Dysted
Suppleant
Peter Rønning-Bæk
Suppleant