DRIFTSSTATUS: Ingen driftsforstyrrelser

Viborg Fjernvarmes bestyrelse

Hvert år i april vælger Viborg Fjernvarmes generalforsamling medlemmerne til selskabets bestyrelse, der konstituerer sig på førstkommende møde.

Alle medlemmer er valgt for en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. Alle stemmeberettigede forbrugere kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

 

Per B. Jørgensen
Formand
Klaus Keller
Næstformand
Helle Henningsen
Bestyrelsesmedlem
René Nielsen
Suppleant
Mikael Møller
Bestyrelsesmedlem
Leif Duus
Bestyrelsesmedlem
Ole Anders Petersen
Bestyrelsesmedlem
Leo Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
Karl Johan Heiberg
Suppleant
Vakant
Suppleant